Nahlížení do GIS - Blatnice pod Svatým Antonínkem

Hlášení závad

Hlášení závad

Katastr nemovitostí

katastr, parcely, obec

Vodovod

Inženýrské sítě

Kanalizace

Kanalizace

Hřbitov

hřbitovní místa

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Dopravní značení

zimní údržba, parkoviště, parkovací zóny, parkovací automaty, cyklostezky, další dopravní objekty

„Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko“,​ předmět veřejné zakázky je financován Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost, reg. číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014757