Nahlížení do GIS - Blatnička

Hlášení závad

Hlášení závad

Katastr nemovitostí

katastr, parcely, obec

Veřejná zeleň

pasport zeleně, stromy, keře, údržba

Kanalizace

Kanalizace

Hřbitov

hřbitovní místa

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Mobiliář

Mobiliář

Budovy

katastr, parcely, obec, budovy

„Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko“,​ předmět veřejné zakázky je financován Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost, reg. číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014757