Nahlížení do GIS - Chyše

Hlášení závad

Hlášení závad

Katastr nemovitostí

katastr, parcely, obec

Inženýrské sítě

Inženýrské sítě

Mobiliář

Mobiliář

Památky

turistické atrakce, kulturní zažízení, zajímavosti, přírodní památky, sport a rekreace

Rozvojové plochy

Rozvojové plochy

„Vytvoření strategických dokumentů pro Svazek obcí Doupovské hory“ Předmět veřejné zakázky je financován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014563