Geoportál
řešení pro správu majetku

Datové sady

V testovacích projektech, stejně jako v ostrých projektech, používámé data z různých zdrojů. Některé data vytvaříme sami, některé jsou z veřejně dostupných zdrojů, jiné jsou předmětem nákupu. Podle způsobu užití těchto dat je integrujeme do jednotné geodatabáze nebo je ponecháme v originálních zdrojích a je na ně pouze nahlíženo. Níže můžete vidět, které datové sady využíváme v našich aplikacích nejčastěji.

Ortofoto Katastrální mapa Technická mapa Pasport budov Inventarizace majetku
Letecké snímky Katastrální mapa Technická mapa Pasport budov Inventarizace majetku
V projektech lze použít letecké snímky s různým rozlišením a s různou aktuálnosti. Aktualizace většinou probíhá ve dvouletých cyklech. Katastrální mapa je poskytována katastrálním úřadem. Podle způsobu užití je možné pracovat s grafickými daty, základními popisnými, případně i s daty o vlastnických vztazích. Technická mapa je ve Zlínském kraji spravována v rámci celého kraje (JDTM-ZK) v ostatních krajích jsou většinou správci jednotlivé obce. Data pasportu budov vycházejí ze zaměření budovy, podlaží a jednotlivých místností. Podrobnost dat záleží na účelu použití. Data inventarizace majetku jsou provázany s reálnými objekty v mapě a obahují vešekerou potřebnou specifikaci pro účely jejich správy.
Pasport komunikací Pasport zeleně Pasport veřejného osvětlení Rozvody tepla Rozvody vody
Pasport komunikací Pasport zeleně Pasport veřejného osvětlení Pasport tepelných rozvodů Pasport rozvodů vody
Data pasportu komunikací standardně obsahují informace o místních a účelových komunikacích, dopravním značení, stavu, údržbě, technických prvcích atd. Pasport zeleně je tvořen s ohledem na jeho další využití - správu zeleně. Obsahuje podrobné informace o prvcích zeleně, včetně rozměrů a ploch. Pasport veřejného osvětlení je základním dokumentem při plánovaní obnovy VO a při jeho správě. Pasport obsahuje veškeré klíčové prvky tepelných rozvodů a umožňuje dokonalý přehled o stavu a poloze sítě. Pasport obsahuje veškeré klíčové prvky rozvodů vody a umožňuje dokonalý přehled o stavu a poloze sítě.
Pasport kanalizací Pasport hřbitova Kabelové rozvody Svoz odpadu
Pasport kanalizací Pasport hřbitova Kabelové rozvody Svoz odpadu
Data pasportu kanalizací umožňují mít přehled o stavu kanalizace a plánovat opatření na její opravy a čištění. Díky informací o poloze lze přesně určit, kde leží. Pasport hřbitova umožňuje spravovat nájmy, vytvářet orientační mapy a mít celkový přehled o hřbitově. Pasport obsahuje veškeré klíčové prvky kabelových rozvodů a umožňuje dokonalý přehled o stavu a poloze sítě. Pasport odpadu umožňuje mít přehled o umístění sběrných míst tříděného odpadu, svozových trasách a tyto informace publikovat i veřejnosti.