Geoportál
řešení pro správu majetku

Dáváme smysl a pořádek informacím o poloze, rozsahu a stavu majetku. S použitím nejnovějších technologií, dlouholetých zkušeností a znalostí, pomáháme našim zákazníkům při správě, evidenci, rozvoji a hospodaření s majetkem.

Tento rozcestník slouží pro prezentaci aplikace Octopus, nicméně podobný rozcestník může být součástí Vašeho řešení GIS.

Správa areálu

Více

Samospráva

Více

Malé a střední firmy

Více

Inventarizace

Více

Inženýrské sítě

Více

Portál pro veřejnost

Více

Řešení dle oborů

Správa areálu

Naše řešení Vám umožní přehledně a jednoduše spravovat průmyslový areál.

Samospráva

Naše řešení Vám umožní nejen sdílet pasportní data mezi zaměstnanci úřadu a občany, ale také poskytne potřebnou funkcionalitu k tomu, aby správa majetku byla jednodušší a přehlednější.

Malé a střední firmy

Naše řešení pro malé a střední firmy pomůže vlastníkům udžet si potřebný přehled o majetku, optimalizovat náklady spojené s jeho správou a také splnit potřebné legislativní požadavky.

Inženýrské sítě

Řešení pro správce inženýrských sítí zahrnuje veškeré potřebnou funkcionalitu kladenou na geografický informační systém v segmentu správců inženýrských sítí a umožní tedy jeho rychlé nasazení.

Jak začít

Prohlédněte si náš web

Přehled o našich službách a řešeních můžete získat také na hlavním webu naší společnosti.

Kontaktujte nás

Kontaktujte naše konzultanty s žádostí o podrobnější informace o našem řešení, rádi Vám uděláme prezentaci přesně podle Vašich potřeb.