Geoportál
řešení pro správu majetku

Inventarizace - GIS Octopus

Řešení pomáhá při provádění fyzických inventur - příprava podkladů, zpracování, vyhodnocení inventury. Po provedených inventurách dále pracuje s pořízenými daty. Data zpracované při inventuře lze také zobrazit a vyhledávat v mapě.

Inventarizace: administrativní zjištění skutečného stavu hospodářských prostředků včetně jejich zdrojů doplněné o porovnání s účetním stavem a dohledání případných nesrovnalostí včetně případného objasnění zjištěných rozdílů a příčin jejich vzniku.

Benefity řešení Octopus pro inventarizaci

 • detailní a přehledná evidence majetku
 • rychlé a efektivní provedení pravidelné inventury, včetně exportu aktuálních dat do databáze
 • možnost sestav majetku podle poboček (budov, podlaží a místností)
 • evidence technologických celků
 • označení majetku dle jednotné metodiky
 • návaznost na plánování revizí a údržbu
 • k jednotlivým položkám inventury lze připojovat dokumentaci (například záruční listy, manuály, foto aj.)
 • slouží k integraci provozních agend, jednotná platforma pro sdílení dat
 • je ústřední rozcestník na bázi geoportálu
 • integrace samostatných databází, uživatelských systémů a aplikací
 • optimalizace interních procesů
 • názorná vizualizace dat v mapě - analyzujte informace v prostorových souvislostech
 • přístup na základě uživatelských práv
Inventarizace

Zobrazení hmotného majetku v aplikaci Octopus.