Geoportál
řešení pro správu majetku

Řešení pro správce inženýrských sítí - GIS Octopus

Korektní zpracování a efektivní využivání dat o inženýrských sítích společností z oblasti výrobců nebo distributorů elektrické energie, teplárenství, plynárenství, vodárenství a telekomunikací.

Naše GIS řešení přináší nejen přehledný mapový portál, ale především propojením databází a mapy dovolí řešit prostorové analýzy a komplexnější úkoly.

Benefity aplikace pro správce sítí

  • slouží k optimální evidenci a správě inženýrských sítí
  • pomáhá plánovat revize, pravidelnou údržbu a opravy
  • správa dokumentů propojených k přímo jednotlivým objektům
  • slouží k integraci provozních agend, jednotná platforma pro sdílení dat
  • je ústřední rozcestník na bázi geoportálu
  • integrace samostatných databází, uživatelských systémů a aplikací
  • optimalizace interních procesů
  • názorná vizualizace dat v mapě - analyzujte informace v prostorových souvislostech
  • přístup na základě uživatelských práv
Inženýrské sítě

Náhled na mapovou část se zobrazením inženýrských sítí.