Geoportál
řešení pro správu majetku

Moduly aplikace Octopus

Aplikace Octopus usnadňuje správu majetku. Evidenci majetku činí snadnou a přehlednou a díky rozšiřujicím modulům přidává benefity v podobě podpory jednotlivých procesů. Kromě základní platformy mohou být tedy součástí řešení i tyto moduly:

Základní interface - Octopus

Základní rozhraní aplikace Octopus. Rozhraní umožňuje výběr jednotlivých datových sad, správu uživatelů, nástěnku a přístup k jednotlivým modulům.

Technická mapa

Modul zahrnuje nástroje pro publikaci technické mapy a její správu a aktualizaci. Samotná techická mapa může být vedena v různých úrovních podrobnosti.

Správa uživatelů

Modul zahrnuje nastavení opravnění uživatelů, skupin uživatelů. Systém umožňuje přesně definovat uživatelské role a definovat jejich práva.

Inženýrské sítě

Modul pro správu inženýrských sítí umožnuje evidovat, spravovat a publikovat údaje o inženýrských sítích.

Správa zeleně

Modul pro správu zeleně umožňuje evidovat údaje pasportu zeleně, plánovat a evidovat údržbu zeleně, plánovat náklady na údržbu.

Inventura majetku

Inventory se skládá z mobilní aplikace pro sběr dat v terénu a modulu do aplikace Octopus, umožňují pokročilou správu majetku.

Název modulu Popis
Základní GIS interface systému Octopus Základní rozhraní aplikace pro evidenci a správu popisných dat.
Správa uživatelů Modul umožnuje definovat uživatele, uživatelské role a skupiny. Přístup k aplikaci je pak řízen na základě definovaných uživatelských práv.
Správa dokumentace Modul umožnuje připojovat k objektům v GIS dokumenty a následně v této dokumentaci vyhledávat, filtrovat, atd.
Rozvody médií Modul pro evidenci a správu inženýrských sítí.
Správa majetku a katastrální informace Modul pro evidenci a správu parcel a katastrálních informací.
Správa smluv Modul pro evidenci a správu smluv. Smlouvy jsou připojeny přímo k objektům, kterých se týkají.
Technická mapa Modul pro evidenci a správu technické mapy.
Nástěnka a statistiky Modul pro publikaci nejdůležitějších informací na nástěnku. Přehledné zobrazení klíčových charakteristik formou grafu a formátovaných tabulek.
Inventarizace Modul pro inventarizaci majetku. Skládá se z mobilní aplikace pro inventarizaci v terénu, aplikace Octopus pro správu a evidenci dat a mapového serveru, pro publikaci dat prostřednictvím mapy.
Správa budov Modul pro evidenci a správu budov, podlaží a jednotlivých místností.
Správa komunikací Modul pro evidenci a správu komunikací.
Správa zeleně Modul pro správu zeleně, včetně výpočtu nákladů na její údržbu.
Správa veřejného osvětlení Modul pro správu veřejného osvětlení.
Evidence protipožárních opatření Modul pro evidenci a správu protipožárních opatření.
Inventarizace majetku Modul pro snadnou inventarizaci majetku a následně jeho evidenci a správu.
Správa informací o revizích a čištění Modul pro evidenci, správu a plánování revizí, čištění a poruch.
Odečty Modul pro odečty stavů měřičů, jejich evidenci a vizualizaci.
Evidence zařízení výměníkových stanic Modul umožnuje podrobně evidovat zařízení uvnitř výměnikových stanic
Evidence bezpečnostních listů chemických látek Modul pro správu bezpečnostních listů chemických látek.
Evidence míst pro shromažďování průmyslových odpadů Modul pro evidenci a správu míst pro shromaždování průmyslových odpadů.
Evidence nebezpečných chemických látek Modul pro evidenci a správu nebezpečných chemických látek, včetně jejich označování.
Evidence elektroobjektů Modul pro podrobnou evidenci elektroobjektů.