Geoportál
řešení pro správu majetku

Ukázka správy revizí

Na videu níže je znázorněna možnost správy revizí u zvolených objektů.

Ukázka filtrování a exportu

Na videu níže je znázorněna možnost exportu tabulek do různých formátů pro další zpracování či tisk.

Ukázka jednoduché a hromadné editace

Video znázorňuje možnost editace tabulek. Pro různé typy úloh je vhodná i hromadná editace, kdy jsou položky editovány rychleji než běžnou editací.

Ukázka filtrování a zobrazení v mapě

Filtrování a zobrazení objektů v mapě je jednou ze základních funkcionalit aplikace.