Nahlížení do GIS - Ostrožská Lhota

Hlášení závad

Hlášení závad

Katastr nemovitostí

katastr, parcely, obec

Veřejná zeleň

pasport zeleně, stromy, keře, údržba

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Doprava

zimní údržba, parkoviště, parkovací zóny, parkovací automaty, cyklostezky, další dopravní objekty

„Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko“,​ předmět veřejné zakázky je financován Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost, reg. číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014757