Geoportál
řešení pro správu majetku

Řešení pro samosprávu - GIS Octopus

Lidé pracující na úřadech státní správy a samosprávy se musí denně vypořádávat s rozsáhlou agendou a povinnostmi, které jim ukládá rozmanitá legislativa.

Při výkonu své práce se musí postarat o rozsáhlé množství veřejného majetku mezi které patří např. veřejné osvětlení, místní komunikace, veřejná zeleň, ale také budovy ve správě místní samosprávy.

Pracovníci místní samosprávy se setkávají s problémy týkající se nevyjasněných majetkoprávních vztahů, někdy i tzv. historické či sousedské rivality mezi občany, kteří přicházejí za zástupci místní samosprávy s žádostí o vyřešení jejich sporu.

Řešení pro samosprávu umožnuje přehlednou formou zobrazovat a spravovat svěřený majetek.

Aplikace pro samosprávu

  • slouží k optimální evidenci a správě pasportů
  • pomáhá plánovat údržbu svěřeného majetku
  • správa dokumentů propojených k přímo jednotlivým objektům
  • slouží k integraci provozních agend, jednotná platforma pro sdílení dat
  • je ústřední rozcestník na bázi geoportálu
  • integrace samostatných databází, uživatelských systémů a aplikací
  • optimalizace interních procesů
  • názorná vizualizace dat v mapě
  • přístup na základě uživatelských práv
Pasport zeleně

Náhled na pasport zeleně.