Geoportál
řešení pro správu majetku

Služby

Pro úspěšné nasazení GIS v jakékoli společnosti je důležité pamatovat na několik věcí:

 1. vybrat takové řešení, které pokryje všechny Vaše potřeby i do budoucna
 2. kromě investice do GIS je také potřeba zaškolit pracovníky, kteří s GIS budou pracovat
 3. je potřeba přímo určit někoho, kdo bude mít celkové řešení GIS na starosti
 4. při implementaci GIS je důležité mít jasno, jakou úlohu bude hrát v rámci IS společnosti
 5. celková cena se skládá z ceny licencí, nákladů na technickou podporu a nákladů na rozšiřování řešení

Jelikož nám jde zejména o to, aby nasazení GIS bylo vždy úspěšné, nabízíme Vám služby, které k tomu napomohou:

 • Zpracování Implementační studie na zavedení GIS ve Vaší společnosti
 • Zpracování ICT strategie
 • Zpracování procesních analýz
 • Školení pracovníků
 • Konzultace
 • Zpracování GIS analýz
 • Technická podpora
 • Správa Vašeho GIS a datových sad