Geoportál
řešení pro správu majetku

Řešení pro správce areálů - GIS Octopus

Rěšení Octopus pro správce průmyslových areálů, řeší potřeby evidence polohopisných dat, událostí a aktivit souvisejících s provozem průmyslových areálů.

Správce průmyslových areálů musí při výkonu své velmi náročné a zodpovědné profese často řídit aktivity, při kterých je třeba využívat poznatky z mnoha oborů lidské činnosti. Díky našemu GIS řešení získávají správci majetku do rukou mocný a ucelený informační systém, který prokazatelně snižuje náklady při správě rozsáhlých objektů.

Benefity pro správce areálů

 • vznik jednotné informační základny pro efektivní správu majetku na všech úrovních v rámci organizace, vzniká komplexní pohled na data
 • optimalizace a zefektivnění procesů provozu a navazujícího zajištění
 • přehledné a dostupné informace na jednom místě
 • GIS na míru konkrétní organizace, od malých závodů až po velké průmyslové areály
 • navázání na další IS a ekonomické evidence organizace
 • definuje právní vztahy v areálu, včetně nájemních smluv
 • optimální plánování investic a rekonstrukcí
 • pomáhá plánovat revize, pravidelnou údržbu a opravy
 • správa dokumentů propojených k přímo jednotlivým objektům
 • názorná vizualizace dat v mapě - analyzujte informace v prostorových souvislostech
 • nastavení více úrovní uživatelských přístupů a oprávnění (vedení, zaměstnanci, zákazníci)
 • využití širokým okruhem uživatelů - úspora nákladů na klientská pracoviště (možnost přistupovat k centrálním datům intranetem či internetem – cloudové řešení)
 • umožňuje sledovat historii prvků, změny
Inženýrské sítě

Náhled na export pasportu vybraného objektu do PDF.