Nahlížení do GIS - Štědrá

Hlášení závad

Hlášení závad

Katastr nemovitostí

katastr, parcely, obec

Hřbitov

hřbitovní místa

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Veřejná zeleň

pasport zeleně, stromy, keře, údržba

„Vytvoření strategických dokumentů pro Svazek obcí Doupovské hory“ Předmět veřejné zakázky je financován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014563