Nahlížení do GIS - Střelice u Brna

Hlášení závad

Hlášení závad

Katastr nemovitostí

katastr, parcely, obec

„Zvýšení kvality komunikace obce Střelice u Brno“,​ předmět veřejné zakázky je financován Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost, reg. číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016858