Nahlížení do GIS - Toužim

Hlášení závad

Hlášení závad

Katastr nemovitostí

katastr, parcely, obec

Hřbitov

hřbitovní místa

Veřejná zeleň

pasport zeleně, stromy, keře, údržba

„Vytvoření strategických dokumentů pro Svazek obcí Doupovské hory“ Předmět veřejné zakázky je financován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014563