Geoportál
řešení pro správu majetku

Portál pro veřejnost - GIS Octopus

Portál přístupný veřejnosti a slouží ke komunikaci veřejné správy s veřejností - občany a návštěvníky obce.

Součástí našeho řešení je i správcovská část portálu, kde pracovník úřadů může administrovat popisné data a dokumentaci a poskytovat tak návštěvníkům portálu aktuální data.

Portál může informovat

  • o komunikacích, kde je prováděna zimní údržba
  • jaké služby jsou v obci poskytovány
  • kde jsou sběrná místa tříděného odpadu
  • jaký je územní plán
  • jaké investice se v obci plánují
  • o majetku obce
  • o zajímavostech v obci
  • o volebních okrscích a volebních výsledcích, atd.

Občané pomocí tohoto portálu mohou obec upozornit na místa, které si zasluhují servisní zásah ať už to je nefunkční světlo veřejného osvětlení nebo chybějící poklop na kanalizaci.

Mapový portál pro veřejnost

Náhled na mapovou mapový portál pro veřejnost.