Nahlížení do GIS - Verušičky

Hlášení závad

Hlášení závad

Katastr nemovitostí

katastr, parcely, obec

Hřbitov

hřbitovní místa

Veřejná zeleň

pasport zeleně, stromy, keře, údržba

Památky

turistické atrakce, kulturní zažízení, zajímavosti, přírodní památky, sport a rekreace

„Vytvoření strategických dokumentů pro Svazek obcí Doupovské hory“ Předmět veřejné zakázky je financován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014563