Nahlížení do GIS - Žlutice

Hlášení závad

Hlášení závad

Katastr nemovitostí

katastr, parcely, obec

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Doprava

zimní údržba, parkoviště, parkovací zóny, parkovací automaty, cyklostezky, další dopravní objekty

Veřejná zeleň

pasport zeleně, stromy, keře, údržba

„Vytvoření strategických dokumentů pro Svazek obcí Doupovské hory“ Předmět veřejné zakázky je financován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014563